lavarin_cm@hotmail.com

OUR SERVICE

14524505_113591425774460_2764777400105036410_o
14567440_116829132117356_8363517097957934328_o
14559997_116829298784006_149538004495540329_o

BUILT-IN

เฟอร์นิเจอร์บิวอิน บิวท์อิน บิ้วอิน ผนังตกแต่ง ผนัง เพดาน เพิ่มเติมบางส่วน  อาจมีงานเพิ่มปลั๊ก ระบบสื่อสาร หรือ ดวงโคมแสงสว่างบ้าง  ของตกแต่งสำนักงาน  งานbuilt-in งานม่าน และของตกแต่งเช่น ผ้าม่าน กรอบรูป งานศิลป์ ฯลฯ งานจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย กั้นห้อง ออกแบบผนังตกแต่ง และ งานปิดผิวผนังใหม่  ออกแบบปูพื้นใหม่ และติดตั้งวัสดุปูพื้นใหม่ งานฝ้าเพดาน และ ฝ้าตกแต่ง

โดยมีผลงานการันตี เช่น ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ ห้องประชุมกรมชลประธานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ , ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ โชว์รูม ซูบารุจังหวังเชียงใหม่  , ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ร้านกาแฟ Black Canyon สาขาต่างๆ , ออกแบบ King Power สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ , ออกแบบบ้านในโครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น

เราวางแผนพื้นที่สถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการทำงานทุกพื้นที่ และการสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยวัสดุน้อย มีคุณภาพ

เรารับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ ดีทองแดง

Tel : 053 245 664

Mobile : 081 5951001

E-mail : lavarin_cm@hotmail.com

15420943_183931478740454_2102787862315527044_n
15401087_183931372073798_4323124625341033019_n
15439869_183931712073764_1075639318401688809_n

DECORATION

ตกแต่งเพิ่มเติม ตั้งแต่ งานพื้น ผนัง และ ฝ้า เพดาน เช่น พื้นที่สำนักงานเซ้ง หรือ เช่าบนตึก

โดยมีผลงานการันตี เช่น ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ ห้องประชุมกรมชลประธานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ , ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ โชว์รูม ซูบารุจังหวังเชียงใหม่  , ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ร้านกาแฟ Black Canyon สาขาต่างๆ , ออกแบบ King Power สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ , ออกแบบบ้านในโครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น

เราวางแผนพื้นที่สถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการทำงานทุกพื้นที่ และการสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยวัสดุน้อย มีคุณภาพ

เรารับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ ดีทองแดง

Tel : 053 245 664

Mobile : 081 5951001

E-mail : lavarin_cm@hotmail.com

12493_679224285487672_4337789400981518135_n
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e3
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1

RENOVATION

ตกแต่งภายใน การวางแผนการออกแบบพื้นที่ และ ตกแต่งภายในสำนักงาน ตกแต่งภายในห้องประชุม, ตกแต่งภายในห้องประชุม, ตกแต่งภายในห้องสัมมนา , การให้คำปรึกษา, แผนกต้อนรับส่วนหน้า, ฮอลล์โชว์รูม

โดยมีผลงานการันตี เช่น ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ ห้องประชุมกรมชลประธานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ , ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ โชว์รูม ซูบารุจังหวังเชียงใหม่  , ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ร้านกาแฟ Black Canyon สาขาต่างๆ , ออกแบบ King Power สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ , ออกแบบบ้านในโครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น

เราวางแผนพื้นที่สถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการทำงานทุกพื้นที่ และการสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยวัสดุน้อย มีคุณภาพ

เรารับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ ดีทองแดง

Tel : 053 245 664

Mobile : 081 5951001

E-mail : lavarin_cm@hotmail.com